המלצות-מארגונים
 
      

   
   
   

גברת אלן לפיד, מנהלת מחלקת רווחה דרום - חברת החשמל

שירותי הרווחה של חברת החשמל מסתייעים באנשי מקצוע בתחומים רבים כחלק מתפיסת טיפוח המשאב האנושי וסיוע לעובד ולבני משפחתו במצבים אישיים שונים.

במסגרת זאת בחרנו לעבוד עם חברת "אוצר" בכל הקשור לייעוץ כלכלי לעובדים הנמצאים בקשיים כלכליים. זוהי השנה השלישית לעבודתינו המשותפת ואנו מוצאים בשרות זה משאב למציאת פתרונות והבניית תכנית כלכלית משקמת לעובדים ולמשפחתם.

אנו רואים את השירות שניתן על ידי "אוצר" כחשוב ובעל ערך מוסף.

אנו שבעי רצון מהרמה במקצועית, ברמת השירות ומהתוצאות המושגות.