הקלות-בנקאיות-לתושבי-קו-העימות
 
      

   
   
   
ספריה

 • הבוקר, פרסם המפקח על הבנקים הנחיות לבנקים על הקלות לתושבי קו העימות, להלן עיקרי ההקלות:
  1. ניתנה הוראה לבנקים, לגבי יישובים אשר בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, שלא להגביל חשבון או בעל חשבון, בשל שיקים שסורבו, וזאת עד למתן הנחיה חדשה.
  2. המפקח קבע כי מתן אשראי ללקוחות הבנקים תוך חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ייעשה על פי שיקול דעתם העסקי של הבנקים, והמגבלות הנובעות מהוראותיו בתחום זה הוסרו זמנית.
  3. הקלה על תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות. בהתאם להקלה זו, הלקוח יוכל לאשר את הסכמתו לבצע הוראות טלפוניות באמצעות המוקדים הטלפוניים של הבנקים, ואישור בדבר ההצטרפות לשירות יימסר ללקוח בערוצים כגון   SMS, דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית. 
  4. תגבור מוקדי הבנקים לפי הצורך על מנת לתת מענה לפניות התושבים
   
  קישור להוראה

  מקווים שהשקט ישוב אלינו במהרה,
  צוות אוצר ייעוץ כלכלי בע"מ.