המדריך-הכלכלי-המקוצר-לפרישה-נבונה
 
      

   
   
   
ספריה
 •  
  המדריך המקוצר לפרישה נבונה
  שלום רב,
  נקודת הפרישה והתקופה הסמוכה לה, מלווה בחששות ברמה האישית-משפחתית, התעסוקתית וכמובן מהסוגיות הכלכליות המאפיינות שלב זה.
  החוברת מוגשת כשירות ובמטרה להעשיר את ארגז הכלים האישי  בידע וכלים כלכליים שיסיעו בקבלת החלטה נבונה - כזאת שתאפשר מיצוי מרבי של האפשרויות העומדות בפניך ומתוך מטרה לאפשר לכל פורש קיום בכבוד וברווחה כלכלית !
  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין
   
  בברכת בריאות וכלכלה טובה,
                              אוצר ייעוץ כלכלי בע"מ
   
   
  ***כל האמור בחוברת זו, אינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות בחירת חלופה מכל סוג שהיא. אין בפרסום האמור משום המלצה או חוות דעת לגבי מסלול השקעה /פנסיה/ מס מסוים .כל האמור בחוברת זו  אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
   
  שרותי החברה לפורשים ובני משפחותיהם
   
  1. ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי וייעוץ כלכלי בפרישה
  2. שירותי תכנון מס, החזרי מס וייצוג אל מול רשויות ע"י רו"ח/יועץ מס
  3. ייעוץ ואימון לכלכלת המשפחה - תוכנית הבראה למשפחה, תכנון ייעדים כלכליים
  4. ייעוץ וליווי  כלכלי לעסקים קטנים – ליווי להקמת עסק, בניית תוכנית עסקית-כלכלית, ליווי רואה חשבון בפתיחת עסקם
   
  תיקיית מידע לפורש - תוכן עניינים
   
  1. המדריך המקוצר לפרישה נבונה
  2. פרישה – מושגי יסוד, שאלות ותשובות
  3. סוגיות נבחרות של כלכלת המשפחה בנקודת הפרישה
  4. בניית תוכנית ייעדים כלכליים
  5. עזרים(מצורף כקובץ נפרד) :
   1. הוראות לבניית מאזן הוצאות והכנסות, תקציב בקרה
   2. טבלה מס' 1 - מאזן הוצאות והכנסות
   3. טבלה מס' 2 - הוראות לבניית תקציב ובקרה
   4. טבלה מס' 3 – מאזן נכסים והתחייבויות
   5. טבלה מס' 4 – טבלת ייעדים כלכליים
   
   
  המדריך המקוצר לפרישה נבונה
   
  נקודת הפרישה, מלווה בחששות ברמה האישית-משפחתית, התעסוקתית וכמובן מהסוגיות הכלכליות המאפיינות שלב זה.
  המדריך יסייע בידך ליצור בהירות ומיקוד אודות התהליכים והמטלות שעליך לבצע במטרה להיערך בצורה מיטבית לפרק הכלכלי הבא.
  במאמר זה נסקור עבורך – הפורש, את הפעולות וההערכות הנדרשת .
   
  שלב א' – ריכוז נתונים
  המטרה : איסוף נתונים ומידע עדכני
  יש לאסוף נתונים עדכניים אודות התוכניות הפנסיוניות והנכסים הפיננסיים שברשותכם :
  1. דו"ח יתרות אחרון של קופות הגמל שברשותכם
  2. דו"ח יתרות אחרון של קרן הפנסיה שברשותכם
  3. דו"ח יתרות אחרון של קרנות ההשתלמות שברשותכם
  4. דו"ח יתרות אחרון של הביטוחים שברשותכם +פוליסת הביטוח על נספחיה
  5. אישור על זכויות סופיות של פנסיה תקציבית (במידה והינך זכאי לכך)
  6. תדפיס עדכני של השקעות "חופשיות" כגון – ני"ע, תוכניות חסכון, פיקדונות וכו'
  • יש לבצע איסוף מכל המקורות ולא רק ממקום העבודה ממנו אתם פורשים
  • לנוחיותכם – מצ"ב טבלת נכסים והתחייבויות בה תוכלו לרכז את האינפורמציה בדף אחד (טבלה מס' 3)
   
  נוסף
  1. הצטיידו וקראו בעיון את הסכם הפרישה ואת חוזה ההעסקה/הסכם עבודה
  2. בירור יתרות ימי חופשה, ימי מחלה ואפשרות לפדיון
  3. קבלת טופס 161 א' עליו אתם עתידים לחתום
  4. בחינת אפשרות המשך רצף הביטוחים והחסכונות הקיימים .
  5. מומלץ לבצע הערכה של ערכי הנכסים הנוספים שברשותכם, כגון : נדל"ן רכבים, ירושות עתידיות וכו'
   
   
  שלב ב' – בחינת צרכים ומטרות :
  המטרה : מיפוי צרכים השוטפים ואלו שהם חד פעמיים בתקופת הפרישה ומכאן (בין השאר) לגזור את תצורת ההכנסות הרצויה לנו ואת המקורות שישמשו לטובת אותן מטרות.
  חקירת הצרכים והמטרות אגב הפרישה רצוי שתכלול:
  1. המישור היומיומי - "שוטף"- מהי רמת ההוצאות המתוכננות עם יציאתי לפרישה – יש להתייחס לצרכים המשתנים (רכב, דיור, תקשורת, ביטוחים וכו') . *לנוחיותכם טבלת הוצאות/הכנסות ותכנון תקציב מלווה בהסבר (טבלה מס' 1 ו- 2 בחוצץ "עזרים")
  2. יעדים כלכליים והוצאות שאינן שוטפות - מהם היעדים הכלכליים אותם אתם מעוניינים להשיג בתקופת הפרישה : פנאי, דיור, טיולים, עזרה לילדים, לימודים, רשת בטחון וכיוצא בזה .                                                                             
   
    *לנוחיותכם טבלת ייעדים כלכליים מלווה בהסבר (טבלה מס' 4)
   
  ככלל, לטובת צרכים "שוטפים" – יומיומיים, רצוי לגבש מתכונות של קבלת כספים בצורה קיצבתית.לטובת צרכים חד פעמיים, ניתן להגדיר תצורת הכנסה חד פעמית (מהשקעות חופשיות, מכירת נכסים או ירושות עתידיות)
   
  שלב ג' - תכנון מקורות ההכנסה לתקופת הפרישה :
  המטרה – התאמת תצורת ההכנסות ותכנון מקורות הכסף בצורה מיטבית, ניצול מרבי של הטבות המס.
  לאחר בדיקת הצרכים והמטרות כפי שהוסבר לעיל, יש לבצע ניתוח של אפשרויות פריסת המס השונות, קבלה או דחייה של קצבאות למיניהם, משיכת כספים כקצבה או כסכומים חד פעמיים, ניתוב נבון של השקעות הכספים שמתקבלים ... כלומר  -ביצוע תכנון כזה שיאפשר לכם ניצול מירבי של הכנסותיכם כתוצאה משימוש מושכל של הטבות המס להם הנכם זכאים (לרבות ניצול הטבות מס כגון – הכנסות משכ"ד, פטור על הכנסות משוק ההון וכו')
   
  שלב ד' - יישום
  המטרה : יצירת בהירות אודות התהליכים אותם עליכם לבצע לאחר יצירת התשתית לקבלת החלטה. עד כה התייחסנו לנקודות הבאות :
  1. איסוף נתונים
  2. בחינת הצרכים
  3. תכנון מקורות ההכנסה
  4. לפי הפירוט שלהלן :
  1. ביצוע הוראות פריסת המס בה בחרתם על בסיס טופס 161 ו-161 א'
  2. יש לזכור כי מי שמבקש פריסת מס, עליו למלא טופס 161 ג' וחלה עליו חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה בשנות הפריסה
  3. מתן הוראות להפעלת תוכניות משלמות/קצבתיות ו/או משיכת כספים
  4. החלטה על גוף מנהל לכספים הפנסיוניים שברשותך – קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות
  5. כספים "חופשיים" כגון כספי מענקים, פיצויים או כל תוכניות פרטיות אחרות – יש לבחון ריכוזם ע"י גוף מנהל השקעות בדגש על ניסיון, תוצאות, גובה דמי ניהול ויכולת מענה לצרכיכם.
  6. רצף ביטוחים/הקפאה/ביטול או תוספת (ביטוח חיים, בריאות, סיעוד, אכ"ע וכו') יש לבחון אפשרות הישארות במסגרת ביטוחים  ממקום העבודה. יש לבחון את הצורך בביטוחים (לעיתים כבר אין צורך) בעזרת יועץ פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
  7. בניית תקציב מאוזן לאור המציאות הכלכלית החדשה – רצוי להתייעץ עם יועץ לכלכלת המשפחה שהינו מומחה לכלכלת פרישה
  8. החלטה אודות פדיון חובות/הלוואות (אם בכלל) רצוי להתייעץ עם יועץ לכלכלת המשפחה שהינו מומחה לכלכלת פרישה
  בהצלחה !
   
  פרישה - מושגי יסוד , שאלות ותשובות
   
  1. משכורת קובעת - מהווה את הבסיס לחישוב הקצבה המגיעה , מורכבת ממשכורת יסוד משולב ותוספות קבועות המוכרות לפנסיה , אשר שולמו לגמלאי במשכורתו האחרונה , ערב פרישתו מהשירות .החזרי הוצאות , שעות נוספות ,פרמיות , כונניות אינם נכללים במשכורת קובעת
  2. פריסת מס - יכול הפורש לבקש מפקיד שומה  לראות את הכנסתו החייבת במס (של המענקים החייבים) כאילו נשתלמה לו על פני מספר שנים קדימה (ובמקרים מסוימים , במידה ויש כדאיות כלכלית לכך גם פריסה אחורה, מוגבל לכל היותר ל-6 שנות פריסה, מותנה במספר שנות הוותק שצבר) .בכך ידולל שיעור המס של הפורש באופן משמעותי (ברוב המקרים), אולם כל מקרה יש לבחון לגופו ואת מידת הכדאיות לפריסה ומישכה.
   הפריסה מותנת בהגשת דו"ח אישי בעבור כל שנת פריסה למס הכנסה, ומתחשבת ברמת הכנסה שתהיה לפורש בכל תקופת הפריסה מעבודה, פנסיה או אבטלה.
  3. פטור ממס על מענקי הפרישה - זכות מימוש הפטור נובעים בעיקר מפיצויי פיטורין , זכות זו מוגבלת בתקרה בגובה של  11,650 ₪ (לשנת המס 2011) בעבור כל שנת עבודה. אולם במידה ושכרו של הפורש נמוכה מתקרה זו , אזי התקרה הינה שכרו הקובע לפיצויים בפועל (אך בהינתן כי יתקיימו תנאים מסוימים יוכל לקבל הפורש הגדלת הפטור מעבר לשכרו אשר נמוך מהתקרה , אך לא יותר מתוספת של מחצית שכרו , ובתנאי שהתוספת הנ"ל אף היא אינה חורגת מסך התקרה)
   דוגמא :
   1. שכיר שפורש ושכרו הקובע לפיצויים הינו 15,000 ₪ והוותק שלו  בעבודה הינו 30 שנים , אזי סכום הפטור ממס המרבי שיוכל ליהנות ממנו לא יוכל לעלות על מכפלת התקרה 11,650 X 30 שנים , ובגין יתרת המענק שתעלה על סכום זה יהיה עליו לשלם מס או לבצע פעולה אחרת במידה האפשר.
   2. שכיר שפורש ושכרו הקובע למענקי פיצויים הינו 8,000 ₪ והוותק הינו 30 שנים , אזי הסכום הפטור ממס המירבי שיוכל להנות ממנו לא יעלה על מכפלת השכר בתוספת של עד 50% קרי 8,000 + 4,000 =12,000 ש" אולם מאחר והתוצאה  עולה על התקרה (11,650 ₪) אזי הפטור המירבי יעמוד על התקרה ולא יעלה עליה בשום מקרה .
   פטור מוגדל זה הינו כפוף לאישור מיוחד של פקיד שומה ואינו ניתן אוטומטית ומותנה בנסיבות נוספות . .
   
  1. רצף קיצבה – אפשרות המקנה לפורש במידה וזקופות לזכותו כספי פיצויים בתוכנית פנסיה ו/או ביטוח למטרת קיצבה , לבקש מפקיד שומה לראות בסכומים אלו ככספי קיצבה עתידיים ולפיכך סכומים אלו יגרעו מסך המענקים החייבים במס (במידה וקיים לפורש סכומים חייבים כאלו) ולא יושת עליהם בעת הפרישה ובמשך תקופת הרצף כל מס  שהוא.
  2. קיצבה נידחת – ישנת פעמים שהפורש יוכל לדחות את קבלת הקיצבה (בהתאם להסכמים ונסיבות מסוימות ויחודיות) ובכך לדחות גם את חישובי ההכנסה החייבת במס בתקופת הפריסה ובכך להקטין את שיעור המס במרוצת תקופה זו מחד והגדלת שיעור הקיצבה בעת קבלתה המאוחרת מאידך.
  3. נוסחת השילוב - נוסחת השילוב בודקת את שיעור הפטור שיש להעניק בקצבה כתוצאה מקבלת מענקי פרישה פטורים.
   הפטור המלא שניתן הוא 35%, נוסחת השילוב בודקת באם להעניק את הפטור  במלואו, לפגוע בחלקו או לפגוע בכולו.
   דוגמא : בחירת העדפת הפטור על המענקים תשלול ברוב המקרים את הזכות להינות מהפטור על הקיצבה בשיעור 35% או את מרבית הפטור , הפטור הינו בשיעור 35% מהקיצבה המזכה ( 7,990 ₪ לשנת 2011 ) או מהקיצבה המשולמת בפועל , הנמוך מבינהם . מאידך מי שיבחר לשלם מס על המענקים יוכל ליהנות מהפטור על הקצבה בהתאם לכללים ולתקרות .
  4. ההבדל בין פנסיה רגילה ופנסיה מוקדמת
  ההבדל נובע מגילו של הגימלאי ומזהות משלם הפנסיה – פנסיה רגילה משולמת על ידי קרן הפנסיה ואילו פנסיה מוקדמת משולמת על ידי המעביד לשעבר.
  1. האם כמקבל פנסיה מוקדמת אהיה זכאי לדמי אבטלה ?
  ככל דורש עבודה שלשכת התעסוקה לא הצליחה למצוא לו עבודה מתאימה, גם מקבל פנסיה מוקדמת זכאי לדמי אבטלה, אלא שמדמי האבטלה שהוא זכאי להם מופחת סכום הפנסיה המוקדמת .
   
   
  ביצוע חישוב נאות ערב הפרישה יכול לסייע רבות לפורש לקבל החלטה המתאימה לו ביותר , ובכך למקסם את שוויו הכלכלי של מכלול המשאבים  הפנסיונים .
   
  בהצלחה !
   
  סוגיות נבחרות של כלכלת המשפחה בתקופת הפרישה הראשונה
   
  תקופת הפרישה מאופיינת בשינויים כלכליים ואחרים, אשר מצריכים למידה והערכות נאותה, נציין כמה :
  • שינויים ברמת הכנסה
  • שינויים במפרט ההוצאות
  • צרכים כלכליים חדשים/שונים של בני המשפחה
  • השקעת כספי ומענקי הפרישה
  • התייחסות לאלמנטים מיסויים ופנסיוניים שונים
  • צורך ביטוחי משתנה
  • צריכת פנאי ורווחה
   
  ההתנהלות הכלכלית המשפחתית - מקורה בערכים, תבניות חשיבה ומיתוסים והם המניעים את אופן ההחלטות הכלכליות המתקבלות. 
  ניהול והצלחה כלכלית מורכבים משלושה אלמנטים :
  1. ידע כלכלי
  2. שליטה ומיומנות בניהול כלכלי
  3. הרגלים וקבלת אחריות !
  משפחה אשר חייה בהתאם להכנסותיה, חיה ברמת חיים ובאיכות חיים גבוהים יותר! לכלל זה יש משמעות גדולה יותר בתקופה רווית שינויים כדוגמת תקופת הפרישה.
   
  "אפקט העושר המדומה"
  הסימפטום הבולט ביותר להתנהלות כלכלית לקויה עם היציאה לגמלאות הוא "אפקט העושר המדומה" – משפחה אשר מקבלת לידה סכומי כסף גדולים, שאמורים להוות חלף הכנסה לתקופת הפנסיה, עושות בו שימוש לא מושכל וכך מתחילה ההידרדרות הכלכלית. לזאת מצטרפת במקרים רבים, היסטוריה של ניהול כלכלי לקוי, המייצרים ביחד מתכון לא מוצלח במיוחד . . .
   
   
  כלכלה התנהגותית
  חשוב להבחין כי ניהול כלכלת המשפחה, הגדרת הצרכים והמטרות וקבלת ההחלטות הכלכליות מושפעות בעיקר מן ההיבטים התנהגותיים.
  דוגמה לסוגיה הנשאלת תדיר : האם להשתמש בכספי פנסיה לטובת החזר החובות המשפחתיים ? (כדוגמא הלוואות ומשכנתא)
  התשובה : על פניו סוגיה זו הינה סוגיה פשוטה (שאת התשובה לגביה ייתן כל רו"ח או כלכלן) במידה והתשואה נטו אותה מרווחים על ההון נמוכה מהריבית אותה משלמים על הלוואה ישנה כדאיות כלכלית לכיסוי החובות, את הסכום המתפנה נחסוך ובסוף יהיה לנו יותר ! ניסיוננו מצביע על התנהגות שכיחה אחרת : אנו כבר רגילים לחיות עם המשכנתא / חוב . . . במידה ונכסה אותו מה נעשה עם הכסף שיתפנה לנו כל חודש ? ברוב המקרים הכסף הפנוי יופנה לטובת צריכה שוטפת ! כך המשפחה מקטינה את ההון הקיים בסכום משמעותי! האם סכום זה לא יחסר בעתיד?  האם עדין נוכל לענות על הצרכים שלנו לאורך זמן?
   
  הניהול הכלכלי וניהול ההון, שזורים זה בזה וכוללים מספר שלבים אותם יש לבצע:
  שלב מיפוי והכרת הנתונים:
  1. מאזן הוצאות והכנסות - בנו מפת הוצאות והכנסות המביאה לידי ביטוי את השינוי שהתרחש.
  2. בנו מאזן נכסים והתחייבויות מפורט – סכומים לפדיון, ריביות, נזילות, מועדי סיום וכו'
  3. רישמו את ההוצאות החד פעמיות המתוכננות עם היציאה לגמלאות
   
  לאחר הכרת ההכנסות וההון יש להכיר את הצרכים והמטרות החדשות של המשפחה בעקבות היציאה לפנסיה. צרכים אלו הם ישפיעו על  סדרי העדיפויות, רמת וסוג ההוצאות המשפחתיות.
   
  שלב הניהול:
  ניהול כלכלת המשפחה הינו בראש ובראשונה תכנון תקציבי חודשי ובקרה עליו, כל זאת תוך התייחסות לתוכניותיו של הפורש בקריירה חדשה.
  • תכנון תקציב – הוצאות החודש הקרוב ובקרה על התכנון ברמה השבועית
  • תוכנית יעדים כלכלית - חלק נוסף בניהול הוא ניהול ההון, חשוב להבין כי ניהול ההון גם הוא מושפע מהצרכים והמטרות אותן הגדרנו בשלב הכרת הנתונים. כל אלו ועוד הינם נגזרת של הצרכים והמטרות של המשפחה . תפקידו של היועץ לכלכלת המשפחה הוא לסייע למשפחה בבניית תוכנית יעדים כלכלית ולהגדיר את המטרות ואת הדרכים להשגתן.
   
  לסיכום,  בנקודת הפרישה, על כל משפחה לבחון בדקדוק את צרכיה, יכולותיה וכן את צורת הניהול היומיומית שלה, לבנות לעצמה תוכנית יעדים כלכלית לשנים הבאות ולראות כיצד משלבים את כלל האלמנטים ומחוללים צמיחה כלכלית .
   
   
  הוראות לבניית מאזן הוצאות והכנסות – טבלה מס' 1
   
  איסוף המסמכים
  יש לאסוף את המסמכים והנתונים הבאים :
  • תלושי שכר, הערכת שכר חדש
  • תדפיס עו"ש של שלושה חודשים אחרונים
  • תדפיס כ. אשראי שלושה חודשים אחרונים
  • פנקסי צ'קים בשימוש
  • חשבונות בזק, חשמל, ארנונה, כבלים, אינטרנט
   
  אופן מילוי סעיפי המאזן
  1. יש לעבור על טופס המאזן ולמלא את ההוצאה הממוצעת בכל סעיף. את ההוצאות השנתיות יש לחלק ל – 12, את ההוצאות הדו חודשיות יש לחלק ל-2, ואת ההוצאות החודשיות למלא כמות שהן. חשוב לנסות ולמפות שלושה חודשים ולמלא את הממוצע.
  2. הוצאות עונתיות כגון: ביגוד, אירועים, חופשות וכו',  יש לחשב את ההוצאה השנתית בגינן ולחלק ב-12.
  3. תהליך מיפוי ההכנסות מתייחס לכל הכנסה חודשית קבועה (שכר, קצבאות, הכנסה מנכס, עזרה מההורים או כל תומך אחר וכו').
  4. ההכנסה המשקפת בתלוש השכר הינה "נטו לתשלום". במידה וישנן הורדות כגון הלוואות או הוצאה עצמאית, יש להחשיבה כהכנסה ולרשמה כהוצאה מנגד
  5. תוספת שכר חד פעמיות קבועות (משכורת 13, ביגוד, הבראה וכו') יש לחלק ל-12.
   
  הוראות לבניית תקציב ובקרת הוצאות – טבלה מס' 2
  • התחילו ממילוי ההוצאות הקבועות. את גובה ההוצאה יש לקחת ממאזן ההוצאות –הכנסות
  • מלאו בעמודת ההוצאה הצפויה את ההוצאות הצפויות לחודש זה בפועל
  • עברו להוצאות המשתנות והתחילו עם ההוצאות המוגדרות "קיומיות" (מזון, דלק וכו')
  • המשיכו להקצות כספים לשאר סעיפי ההוצאה במסגרת היכולות והמסגרת התקציבית. הפעילו הרבה יצירתיות
  • במידה וקיימות הוצאות נוספות והתקציב נגמר, יש לחזור ולהחליט על בסיס שינוי סדרי העדיפויות
  • זכרו, על מנת להוסיף הוצאה יש לגרוע ממקום אחר, או לחשוב על הגדלת ההכנסה
  • יש להקצות 5% מהכנסות המשפחה לסעיף הבצ"מ (בלתי צפוי מראש)
   
  בקרת הוצאות שבועית וחודשית
  • קיימו בקרה שבועית אחר גובה ההוצאה בגין כל סעיף וסעיף. במידה וחרגתם בשבוע מסוים, תקנו זאת בשבוע שלאחר מכן
  • בסוף החודש סכמו את טור ההוצאות בפועל ולמדו על ההפרש ומדוע נוצר (לחיוב או לשלילה) והכינו את התקציב לחודש הבא תוך למידה מהחודש הנוכחי
   
  אם נשאר עודף תקציבי – צאו לבלות ! מגיע לכם !!
   
  תוכנית יעדים כלכלית למשפחה – טבלה מס' 4
   
  ניהול נבון של משק הבית מביא למצב בו נשארת בידי המשפחה הכנסה פנויה.  סכום כסף זה ישמש את המשפחה לצמיחה כלכלית ולהגשמת היעדים הכלכלים אותם יש להגדיר.
   
  הרעיון המרכזי העומד מאחורי בניית תוכנית יעדים כלכלית למשפחה הינו -  חשיבה ארוכת טווח מוזילה עלויות : תכנון אירוע כלכלי זול בכ- 30% מאירוע כלכלי אשר ימומן באשראי.
   
  תהליך בניית תוכנית יעדים כלכלים למשפחה בנויה מכמה שלבים:
  • איסוף נתונים – גילאים, הכנסה, הון וכו'
  • הגדרת יעדים וכימותם לערך כספי
  • העלאת היעדים הכלכליים על ציר זמן
  • הגדרת ניתוח סיכונים , תשואות ותזרים מזומנים  , בהתחשב בהביטי מיסוי ואלטרנטיבות השקעה
  • בחירת האלטרנטיבה הרצויה
  • ניתוח תמהיל ההשקעה ובחינת התוצאות