אשראי-ומימון
 
      

   
   
   
ספריה

 • מימון
  הצורך במימון ככלי למינוף הולך וגובר עם שכלול השוק והגברת התחרות הגלויה והסמויה , במישור הפרטי, העסקי, המוסדי והמדיני.
  מימון הוא שם כולל לצורות רבות בהן צורך גוף מסויים כסף שאינו שלו , תמורת מחיר אשר צורתו הפופולרית ביותר היא ריבית.
  מחיר הכסף(הריבית) נקבע ע"י גורמים רבים, נציין כמה : שווקים בעולם, מדיניות הממשלה, קביעת בנק ישראל, היצע וביקוש לכסף ע"י גורמים עסקיים ופרטיים, צריכה, אינפלציה, שערי החליפין ועוד.
  פעמים רבות השימוש בכלים מימוניים נעשה שלא למטרות מינוף אלא כאלטרנטיבה זולה להתחייבויות שוטפות. ניתן לומר בצורה גורפת שעסקאות מימון שתכליתן חלופה להכנסה הן אחת מהצרות של משקי הבית במדינת ישראל.

  ברמת המקרו : כאשר נוצר גרעון בתקציב המדינה , הנוהג הוא לפנות לגורמים כגון: ארה"ב, הציבור הפרטי (אג"ח), ולבצע הלוואות שבעזרתן מכוסה הגרעון (יש לזכור שהלוואות צריך להחזיר) .הפתרון האמיתי נעוץ בצמצום ההוצאות ומציאת מקורות הכנסה נוספים, נציין שזוהי התוכנית הכלכלית של ביבי על רגל אחת.

  ברמת המיקרו: משק בית אשר הוצאותיו גדולות מהכנסותיו לאורך זמן (כ-75% ממשקי הבית במדינת ישראל), מגיע לנקודה בה נחסמות יכולות הניהול השוטפות. בנקודה זאת בוחרים בד"כ באפשרות של לקיחת הלוואה או מקור מימוני אחר ובעזרתה לכסות את הגרעון שנוצר, במקום לבצע ניתוח מעמיק ולהגיע למסקנה שיש לצמצם הוצאות.
  התיאור שלעיל מצייר מעגל קסמים שלילי  שבו אחוז ניכר מההוצאות מנותב לטובת החזר חובות ולא לצריכה שוטפת, נדמה זאת לכיבוי שריפה אך הסטת האש למקום אחר. הכניסה למעגל זה פשוטה, לעיתים אנו לא שמים לב, אך היציאה ממנו קשה עד מאוד.
   
   
  מעגל הקסמים השלילי:


   
   סוגי מימון
   
  מימון ארוך טווח-  מטרתו בד"כ רכישה בסדרי גודל גדולים , מספר כללים:
  1.     מימון ארוך טווח זול יותר ממחיר מימון לטווח קצר.
  2.     פתרונות מימון ארוך טווח מיועדים בד"כ לסכומים גדולים.
  3.     בד"כ נדרש נכס כערבות להלוואה .
  4.     גמישות האפשרויות מוגבלת – פדיון , פריסה , מימון מחדש ,גרירה .
  5.    ברמת העסק, מימון ארוך טווח מוכר לצרכי מס .
  6.    ההחזר בד"כ על בסיס קרן+ריבית.
   
   
  מימון טווח קצר  - כלי לניהול תזרימי המזומנים .
  1.     אשראי יקר .
  2.     הערבויות הנדרשות קטנות .
  3.     ישנה גמישות וחלופות רבות.
  4.     החזר בד"כ על בסיס ריבית והכנסה עתידית.
   
  מימון ביניים – כלי לניהול מאזן נכסים והתחייבויות.
  1.     אשראי סביר
  2.     ערבויות ע"ב נכסים.
  3.    החזר על בסיס ריבית ומימוש עתידי של נכסים , או הכנסות עתידיות משמעותיות . 
   
   
  אשראי מעגלי – אשראי רע , באמצעותו מתבצעות רכישות דחויות או בתשלומים , תכלית ההוצאה קבועה וחוזרת על עצמה, כך שדחייתה או פריסתה לא מעניקה יתרון על פני הוצאה מיידית חד פעמית , כדוגמת הוצאה עבור מזון ומכולת.
  משפחה אשר מבצעת קניות חודשיות עבור מזון ומכולת בסך 2100 ש"ח בחודש ונוהגת לפרוס ל-3 תשלומים, נראה כיצד מתפלגת ההוצאה לאורך זמן:
   
  2100 ש"ח 2100 ש"ח 2100 ש"ח 2100 ש"ח תשלום
  4 3 2 1 חודש
  700 ש"ח 700 ש"ח 700 ש"ח 700 ש"ח  
  700 ש"ח 700 ש"ח 700 ש"ח 0 ש"ח  
  700 ש"ח 700 ש"ח 0 ש"ח 0 ש"ח  
  2100 ש"ח 2100 ש"ח 1400 ש"ח 700 ש"ח סה"כ לתשלום
   
  ·  ניתן לראות בדוגמא כיצד מלכודת האשראי עובדת , פעם אחת בחיים צרכנו אשראי מעגלי נהנינו חודשיים וסבלנו כל החיים מהעדר שליטה בקרה וגמישות על ההוצאות בכרטיס אשראי.
   
  אשראי קווי – אשראי אשר משמש לרכישות חד פעמיות , לא מחזוריות, בעזרתו ניתן לפרוס את התשלום לכמה מועדים .(כדוגמת רכישת מזגן ב-10 תשלומים).
  אשראי קווי יכול להיות בצורה של הלוואה, עסקת ליסינג, או באמצעות כרטיס אשראי . כאשר ניגשים לבצע עסקה באשראי בעלת אופי קווי יש לבצע סקר שוק ולראות היכן ניתן להשיג את האשראי הנמוך ביותר.
   
   יש לזכור – האשראי הזמין ביותר , הוא האשראי היקר ביותר!!!  
   
  השוואת חסכון לעומת החזר הלוואה .
   
  נתונים והנחות יסוד  :
  הקרן הרצויה , כ-30,000 ש"ח לטובת ארוע בת מצווה
  חסכון חודשי של 500 ש"ח בריבית של 5% .
  החזר הלוואה ע"ב חודשי על סך – 500 ש"ח בריבית של 9% .
   
   
  המסקנה העולה מההשוואה היא:
  עלות הלוואה יקרה פי אחד וחצי מעלות חסכון עבור אותם ערכי הפרשה , או לחלופין-לוקח פי 1.5 זמן להחזיר התחייבות מאשר לצבור את אותו נכס.
  *בדוגמא הנ"ל לוקח 54 חודש לחסוך 30,000 ש"ח אך להחזיר סכום זה נדרשים 81 חודש (1.5=81/54 ).
   
    
  סוגי ריביות
  ריבית = מחיר הכסף
  גובה הריבית מושפע מכמה פרמטרים , כגון: אורך תקופת ההלוואה, נתונים מאקרו כלכליים, היצע וביקוש, נתונים מיקרו כלכליים.
  שקלול כל הפרמטרים המוזכרים מגלם 2 אלמנטים עיקריים:
  1.     מחיר הכסף
  2.     רמת סיכון אותו לוקח המלווה.
  ניתן לראות 2 הלוואות בהן רמת הסיכון היחסי נמוכה, ועל כן עלות ההלוואות מסוג זה נמוכה יותר (משכנתא , הלוואת בלון) .
  סוגי ריביות:
  ריבית פריים: קביעת ריבית ע"י בנק ישראל בתוספת קבועה של 1.5% .
  ריבית שיקלית: ריבית ידועה ביום העסקה ונתונה לשינויי
  צמודת מדד: ריבית קבועה +עליית או ירידת מדד.
  ריבית דולרית: ריבית ידועה ביום העסקה, ההשקעה או ההלוואה נתונה לשינויים בשער החליפין (שקל/דולר).
  צמוד לייבור: לייבור הוא המדד למסחר הבין בנקאי בלונדון.